PLAZI.jpg

Kolem plazů a obojživelníků koluje mnoho mýtů a nepravd a co do špatné pověsti jim mohou konkurovat snad jen netopýři a pavouci. Ani u jedné skupiny živočichů se však  vesměs nezakládají na pravdě.Vůbec si neuvědomujeme, jak rychle se příroda kolem nás ztrácí a mizí z ní mnoho druhů rostlin i živočichů. Chraňme i ty, kteří  tu špatnou pověst mají. Patří na svět stejně jako my.

NA HLAVNÍ STRÁNKU   LIDSKÁ OBYDLÍ

užovka obojková

Tato užovka je jedním z nemnoha hadů, jejichž výskyt zasahuje až k polárnímu kruhu. Žije i v nadmořských výškách přes 2200 metrů. Ve střední a jižní Evropě je užovka obojková nejčastěji se vyskytujícím hadem. Pokud máte na zahradě jezírko, možná s objeví i tam.

uzovkaobojkova.png

ještěrka obecná

Ještěrka obecná je nenáročný a přizpůsobivý druh. Její domovská území jsou malá. Ukazuje se, že asi 70 % značených dospělých jedinců se od místa odchycení nevzdaluje dál než 30 metrů. 

jesterka.jpg
NA HLAVNÍ STRÁNKU   POLE A LOUKY

zmije obecná

Zmije obecná je náš jediný jedovatý had - známý a neprávem obávaný, který se přirozeně vyskytuje v české přírodě. Vždy se snaží člověku vyhnout, nebýt viděna, a tedy ani ohrožena. S jedem zmije šetří a při uštknutí ho obvykle použije jen málo, nebo dokonce žádný.

zmije.jpg    

užovka hladká

Tato užovka bývá často zaměňována za zmiji obecnou, ovšem jedná se o nejedovatého hada, rozpoznatelného podle typické korunky na hlavě, která koresponduje s jejím latinským názvem Coronella. Je živorodá.

užovkahladká.jpg    
   
NA HLAVNÍ STRÁNKU   LES

ropucha obecná

Ropucha je noční tvor. Zajímavé je, že mnohé ropuchy se každoročně vracejí do stejné nádrže, často do té, ve které samy přišly "na svět". Jak cestu najdou, někdy i ze vzdálenosti několika kilometrů, zůstává dosud tajemstvím.

ropucha.jpg

skokan hnědý

Skokan hnědý se probouzí v březnu až dubnu, podle nadmořské výšky, a hned se páří. Dokonce mu nevadí, když je ve vodě ještě led a na svazích sníh.

skokan hnědý.jpg

slepýš křehký

Slepýš sice nemá končetiny, patří však mezi ještěry, o čemž svědčí pohyblivá oční víčka a několik řad šupin na břiše. Podobně jako ještěrky je schopen autotomie – jeho ocas se v případě nebezpečí odlomí, a poskytne tak slepýši čas k úniku. Během několika týdnů začne ocas opět dorůstat.

slepys.jpg    
   
NA HLAVNÍ STRÁNKU   VODNÍ PLOCHY

skokan zelený

Skokan zelený je typickou vodní žábou, neboť se ve vodě či v jejím bezprostředním okolí zdržuje po celý rok, nikde jinde ho nezastihnete.  Zjara o sobě dávají skokani zelení vědět nápadným hlasem, kterému se běžně říká skřehotání.

skokan.jpg

želva nádherná

Želva nádherná bývá vypouštěná lidmi ze zajetí a plete se s naší původní želvou bahenní, na Radbuze je však běžně k vidění právě ona.

zelva-nadherna.jpg

paticka.jpg
inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.